Om 5Rytmer

VELKOMMEN TIL 5RYTMER

Energy moves in waves 
Waves moves in patterns
Patterns moves in rhythms
A human being is just that
Energy, waves, pattens, rhythms
Nothing more — Nothing less
A DANCE.

— Gabrielle Roth


5 Rytmer® er en unik og original dansepraksis skapt og utviklet av Gabrielle Roth (US). 5Rytmer er en forfriskende og livgivende danseform uten teknikk og trinn og kan danses av alle uavhengig av alder og fysisk form. Dansen følger kroppens egne naturlige bevegelser gjennom livsrytmene flyt, stakkato, kaos, lyrisk og stillhet. Denne bølgende energien er en dyp flyt, selve livskraften og essensen i alt levende liv. 


Dansen har ingen dogmer, ingen religion, ingen fasit. Dansen er ikke en tanke eller en idé, en betraktning eller en konklusjon  5Rytmer er en kontinuerlig erfaringsbasert dansepraksis der vi møter oss selv og andre mennesker gjennom kroppsnaturens egen visdom.

«EMBRACE THE MYSTERY THAT IS YOU»      

Gabrielle Roth (1941 – 2012)

Gabrielle Roth måtte gi opp drømmen om å bli profesjonell danser da hun skadet kneet, og dro til det kjente Esalen Institute for å studere massasje. Her møtte hun Fritz Perls som utviklet Gestalt-terapien, og gjennom felles utforskning begynte Gabrielle å legge merke til at når dans kom inn i dette arbeidet var det visse energimønstre og rytmer som stadig gjentok seg. Dette førte videre til det som ble hennes livsverk, å strukturere et kart over hvordan energi beveger seg i den dansende kroppen.

Hun sa: «The 5Rhythms – Flowing Staccato Chaos Lyrical Stillness – are states of Being. They are a map to everywhere we want to go, on all planes of consciousness – inner and outer, forward and back, physical, emotional and intellectual. They are markers on the way back to a real self, a vulnerable, wild passionate, instinctive self.»


Hennes forståelse av energienes bevegelser gjennom kroppen er en unik gave til alle mennesker, spesielt i den tiden vi lever i nå. Denne innsikten er også røttene til mange av de nye danseformene som har oppstått de senere årene rundt om i verden.