Trøndelag

5Rytmer undervises jevnlig i Trondhjem.

Ta kontakt med en lærer dersom du vil arrangere workshop på ditt hjemsted.