Østlandet

5Rytmer undervises jevnlig i Oslo, Drammen, Nesodden og Hurdal.

Av og til hodes workshops andre steder. Ta kontakt med en lærer dersom du vil arrangere workshop på ditt hjemsted.