Loan TP Hoang

Velkommen til 5Rytmer Trondheim

Loan TP Hoang er dansekunstner og performanceartist tilknyttet alternative og aktivistiske miljøer som Hausmania i Oslo, Karlsøy i Troms og Svartlamon i Trondheim.

Hun har danset 5Rytmer sammen med Alain Allard / Moves into Consciousness, Yaacov Darling Khan / Movement Medicine og Hege Gabrielsen / 5Rytmer Oslo siden 1998.

I 2016 fullførte hun sin 5Rytmer Waves lærerutdannelse under veiledning av Jonathan Horan og lærere tilknyttet 5Rhythms Global.

Gjennom Dans 5Rytmer Trondheim deler hun denne danseformen med alle som ønsker å finne en fysisk vei tilbake til mer pust, kropp, dans og bevegelse.

Gjennom klasser og workshops legger hun til rette muligheter for å bygge positiv kontakt med egen kropp. 5Rytmer er ikke basert på konkrete trinn og teknikker, på rett og galt eller press og prestasjoner men åpner opp for kroppen som ressurs. Dans og bevegelse kan frigjøre endorfiner som bidrar til å dempe stress, smerter, og gi oss en god følelse. Gjennom 5Rytmer dansepraksis kan du finne en vei til fysisk kontakt med egen kropp og pust. Det er du som bestemmer hvordan du vil bevege deg. Du tar et nytt steg når du føler deg klar for det.

Erfaring og forkunnskap om dans er ikke nødvendig. Alle er velkommen til denne danseformen uavhengig av kjønn, alder, fysisk form, religion, kultur, bakgrunn og historie.
Velkommen skal du være til et åpent, trygt og inkluderende dansefellesskap der du kan danse som deg selv og være den du er.

Dans er tidløs og grenseløs. Dansen har utallige former og forbindelser som er i kontinuerlig forandring og fornyelse.

«Be like a river. Be open. Flow.»

Julie Connor