Kari Holten-Nordstrand

Å gi seg hen til dansen

«Jeg bruker en kreativ og kroppsorientert tilnærming for å veilede deg tilbake til deg selv, slik at du finner frem til svarene og ressursene i deg.»

Kari Holten-Nordstrand

Kari har danset rytmene siden 2002.

For Kari har dans alltid vært en kilde til livsglede og inspirasjon.

Da hun oppdaget 5Rytmer, var det som å komme hjem. Dansen representerer rommet som anerkjenner, beveger og holder alt. I dansen kjenner hun seg hel!

Kari er utdannet fysioterapeut, kraniosakralterapeut og pusteterapeut. Hun jobber for tiden som fysioterapeut på St.Olavs hospital med kvinnehelse.

Kari har blant annet holdt grupper i 5Rytmer på Ullevål sykehus, Montebellosenteret og på DansiT i Trondheim.

Hun er mamma til to barn og gift med Erlend.

Telefonnummer: 98067765