Vestlandet

5Rytmer undervises jevnlig i Stavanger.

I Bergen finnes en aktiv gruppe som danser sammen uten lærer, med påfyll fra jevnlige workshops.

Ta kontakt med en lærer dersom du vil arrangere workshop på ditt hjemsted.